Ελάτη Λευκή

 

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ

Κοινά ονόματα: ΛΕΥΚΗ ΕΛΑΤΗ, silver fir.

Βοτανική ταξινόμηση: Abies alba.

ΓΕΝΙΚΑ

Κύρια προϊόντα στην αγορά: Πριστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις, ταβάνια.

Φυσικές ιδιότητες - δομή - προέλευση: Ιδιότητες και εφαρμογές είναι ανάλογες με το ξύλο της Κεφαλληνιακής ελάτης. Λεπτόπορο, ευθύϊνο, ανομοιογενές. Η ποιότητα του ξύλου βελτιώνεται με τη μείωση του πλάτους των ετησίων δακτυλίων. Η λευκή ελάτη φύεται στην Κ. Ευρώπη και στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας.

Φυσική διάρκεια στο χρόνο: Μικρής διάρκειας.

Πυκνότητα: R (0%) = 0,41 gr/cm³ R(12-15%) = 0,44 gr/cm³

Ρίκνωση: Ακτινική = 3,8 Εφαπτομενική = 7,6

Μέτρο ελαστικότητας: 98.000 kp/cm²

Μέτρο θραύσεως: 676 kp/cm²

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΞΥΛΟΥ

Συμπεριφορά στη ξήρανση και σταθερότητα μετά την ξήρανση: Εύκολη και γρήγορη ξήρανση 60/70-75/85. Μέση κινητικότητα, ξύλο αρκετά σταθερό.

Συμπεριφορά στον εμποτισμό: Σομφό διαπερατό, εγκάρδιο μέτρια ανθεκτικό.

Συμπεριφορά στην κάμψη (καμπύλωση): Χαμηλός βαθμός καμπύλωσης. Το ξύλο σχίζεται εύκολα.

Κατεργασία με μηχανήματα - βαθμός στόμωσης εργαλείων: Κατεργασία καλή, στόμωση χαμηλή.

Συμπεριφορά στο κάρφωμα και στο βίδωμα: Εύκολο κάρφωμα και βίδωμα αλλά προσοχή στα άκρα των πριστών.

Συμπεριφορά στη συγκόλληση: Καλή.

Συμπεριφορά στη βαφή και το φινίρισμα: Καλή βαφή, καλό φινίρισμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Όπως της Κεφαλληνιακής ελάτης: εσωτερικές οικοδομικές και ξυλουργικές κατασκευές, εσωτερικά επίπλων, ξυλοπλάκες κ.λπ.

 

teak isoveno 660